Entdecken Sie Goeree-Overflakkee!

Standort wird abgerufen
In der Nähe von {city}, {country}
Location not found
Der Standort wird abgeholt.
In der Nähe von {city], [country]
Der Standort kann nicht abgerufen werden.

Achthuizen


Achthuizen

Achthuizen

Achthuizen
Over de geschiedenis van Achthuizen is weinig bekend. In oude archieven wordt het enkele malen genoemd als een gehucht dat bij de gemeente Ooltgensplaat hoorde. Waarschijnlijk is het ontstaan rond het jaar 1526 toen de Bommelse Polder en de Polder Galathée met elkaar verbonden werden. Op de "hoek" die daardoor ontstond zou het huidige dorp Achthuizen zijn ontstaan.

Acht woningen
De overlevering vertelt dat de naam 'Achthuizen' afkomstig zou zijn van een gebouwtje dat zo verdeeld was, dat het bestond uit acht woninkjes met ieder dezelfde vorm. Het gebouwtje zou neergezet zijn door een landbouwer om de seizoenarbeiders, die uit Noord-Brabant hier naartoe kwamen om te werken, te laten bivakkeren. Veel van die Brabantse seizoenarbeiders bleven op deze plek wonen. Dit verklaart waarom het dorp grotendeels katholiek was en nog steeds is.

Achthuizen behoort van 1966 tot en met 2012 bij de gemeente Oostflakkee. Daarvoor had Achthuizen de bijzondere positie dat het twee burgemeesters had. Het dorp werd doorsneden door een dijk. De ene kant van de dijk behoorde bij Ooltgensplaat en de andere kant bij Den Bommel. Achthuizen heeft daardoor ook nooit een eigen wapen gehad.

Achthuizen is een typisch plattelandsdorpje, waar iedereen elkaar nog kent. Het grappige is dat het dorp vanuit de lucht gezien, echt de vorm heeft van een acht.

Speziell für Sie ausgewählt

Stad aan het Haringvliet

Stad aan het Haringvliet

Stad aan het Haringvliet