Discover Goeree-Overflakkee!

Finding your location
Near {city}, {country}
Location not found
Finding your location
Near {city}, {country}
Couldn't find your location

HomeSee & doWalkingChristoffelroute

Christoffelroute

Dirksland & Middelharnis
De Christoffelwandelroute over de bloemdijken van Flakkee
Staatsbosbeheer beheert op het eiland Goeree-Overflakkee een flink areaal bloemrijke dijken. Dijken vertellen ons veel over de wordingsgeschiedenis van het landschap. De oudste polders,de zogenaamde opwassen, hebben een ronde vorm en liggen midden op het eiland. De jongere polders, de zogenaamde aanwassen,zijn meestal langgerekt van vorm en liggen tegen de aanwassen aan. De dijken waar u zich nu bevindt hebben aansprekende namen zoals Sint Christoffeldijk, Panksdijkje  Onwaardsedijk en Noorddijk. De Noorddijk was vroeger de grens van Holland met Zeeland en de Kokseweg is eigenlijk de Scheytweg tussen de twee provincies. De Vereniging Natuur en Landschap Goeree-Overflakkee(NLGO) heeft gezocht naar manieren om de beleefbaarheid van de dijken te vergroten. Dit project heeft de naam:’’beleef de dijken”. De wandelpaden, die hier nu onderlangs de dijk  lopen geven de mogelijkheid om het landschap vanuit een nieuw perspectief te bekijken. Kijk op de kaart voor de mogelijkheden om vanuit Dirksland en Sommelsdijk een mooie wandeling of fietstocht te maken

De naam van onze route is de Christoffelroute, dit omdat de aangrenzende polder de ST Christoffelpolder is. Opvallend of toevallig is er in de hervormde kerk van Dirksland een fresco van Christoffel.

De bodem op Goeree-Overflakkee leent zich enorm goed voor akkerbouw. Er is daarom altijd weinig weidegrond op het eiland geweest. Het vee,wat er was,graasde meestal op de dijken. De dijken waren ook een goede plek om geriefhout te telen. Tot op de dag van vandaag staan  er daardoor op de dijken vaak bomen en struiken. Deze beplantingen zijn bepalend voor de schaal en intimiteit van het landschap.

Dit zijn de dames Kleinot “de Kleinotten”, karakteristieke figuren uit Dirksland, die in de Christoffel land bebouwden.

Natuur en Natuurbeheer
Staatsbosbeheer beheert de dijken, omdat er veel bijzondere planten kunnen groeien. Dit komt omdat de dijk is opgebouwd uit schraal materiaal zoals lichte klei of zavelgrond. Omdat de boeren de beschikbare mest op hun akkers verwerkten, kwam er maar weinig mest op de dijken. Hierdoor ontstond een voedselarm milieu wat heel geschikt is voor weinig voorkomende plantensoorten. Om dat zo te houden worden de dijken gemaaid en het maaisel afgevoerd. Het maaien gebeurt op de meest kansrijke plekken. Voorbeelden van planten,die hier voorkomen zijn:Agrimonie,Aardaker,Margriet,Kraailook,Vogelmelk en wilde Marlolijn.

In de struwelen langs de Dijken  broeden ook veel vogels. Vaak zijn dat zangvogels zoals Fitis, Grasmus en Tjiftjaf, maar ook de Patrijs, de Fasant en  de Buizerd en de Sperwer weten vaak een plekje te vinden om hun jongen groot te brengen. Als men richting de Sluis van Sas fietst komt men bij het Haringvliet. Hier staat een kijkhut, waar men in het voorjaar de Grutto en andere weidevogels kan zien en horen.

Fresco  van Christoffel
Deze werd in 1969 ontdekt en vervolgens zo goed mogelijk gerestaureerd. Op deze schildering staat Christoforus centraal, met het kind Jezus op zijn schouders. Volgens de legende was de heidense reus Christoforus op zoek naar de machtigste heer op aarde. Op advies van een kluizenaar moest hij daarvoor echter niet naar het koninklijke hof, maar naar de eenzaamheid van een woeste rivier. Daar hielp Christoforus reizigers en pelgrims naar de overzijde van het water. Op een nacht kwam er een kind dat naar de andere oever gedragen wilde worden. Hoe verder Christoforus echter het water inliep, des te zwaarder drukte de last van het kind op zijn schouders. 'Het lijkt wel alsof de hele wereld op mijn schouders rust,' steunde hij. Daarop openbaarde het kind zich als de Schepper van die hele wereld, Jezus Christus. Het Dirkslandse fresco is een prachtige uitbeelding van dit verhaal. Niet voor niets was het boven de uitgang van het kerkgebouw aangebracht. Men geloofde namelijk dat degene die het beeld van Christoforus bekeek, die dag niet plotseling zou sterven.

Gelet op details in de schildering van Christoforus, wordt de fresco door kunstkenners toegeschreven aan de bekende Utrechtse schilder Jan van Scorel (1495-1562). 

Margrietroute: 2,5 km

Margrietroute: 2,5 km

Margrietroute: 2,5 km

Een korte historische wandeling door Goedereede: 4 km

Een korte historische wandeling door Goedereede: 4 km

Een korte historische wandeling door Goedereede: 4 km