Discover what you can see and experience on the island Goeree-Overflakkee

Finding your location
Near {city}, {country}
Location not found
Finding your location
Near {city}, {country}
Couldn't find your location

Inside

Finding your location
Near {city}, {country}
Location not found
Reset filter
 
Sommelsdijk - 30 juni till 28 augustus

Expositie 'gezicht van de kunst' van Caspar Lindeman

Ouddorp - 7 till 25 augustus

Circus Renz International

Ouddorp - 7 april till 29 september

Vakantiekerk en 'kliederkerk' RCN Toppershoedje

Herkingen - 8 juni till 1 september

Jubileum expositie Fotoclub Herkingen in Theetuin De Bongerd

Stellendam - 16 april till 31 oktober

Tentoonstelling duurzame visserij bij A seal

Ouddorp - 22 juli till 26 augustus

Beklimmen kerktoren Ouddorp

Ouddorp - 22 juli till 26 augustus

VVV-Rondrit met een luxe huifkar (Jan Plezier)

Goedereede - 1 juli till 8 september

Bezichtiging Oude Hervormde Kerk Goedereede

Goedereede - 2 juli till 27 augustus

Rondleiding koeien en kalfjes knuffelen

Ouddorp - 2 juli till 27 augustus

Zomerlessen Qi Gong/Tai-chi & Elements of Yoga