Ontdek Goeree-Overflakkee!

Locatie wordt opgehaald
In de buurt van {city}, {country}
Locatie kan niet worden opgehaald
Locatie wordt opgehaald
In de buurt van {city}, {country}
Locatie kan niet worden opgehaald.

Kom dan laat ik je zien waar het is

Oude-Tonge


Oude-Tonge

Oude-Tonge

Oude-Tonge
"Van sijnople, beladen met eene fasce van zilver." 

Zo luidt de beschrijving van het wapen van Oude-Tonge. Het wapen is afgeleid van het wapen van de voormalige heerlijkheid Grijsoord, waartoe Oude-Tonge en Nieuwe-Tonge behoorden. Het wordt als wapen voor zowel Oude- als Nieuwe-Tonge vermeld door Smallegange in 1696 en Van Alkemade in 1729. 

Op 25 juni 1284 kocht Albrecht van Voorne de heerlijkheid Grijsoord van graaf Floris V. Het was destijds een gebied bestaande uit slikken en gorzen, waarop alleen in de zomermaanden herders met hun schapen verbleven. Behalve herders verbleven in Grijsoord ook vissers en vogelvangers. Het gebied werd ook gebruikt voor het winnen van zout uit de onder de klei gelegen veenlaag (darinckdelven). Op 25 mei 1438 ondertekenden Pieter Gerritsz, Cornelis Gillisz van Cleijburg en Pieter Huygenszoon de officiële overeenkomst voor de bedijking van dit gebied.

Honderden dijkwerkers
In het voorjaar werd hiermee begonnen, zodat de dijk gereed zou zijn in het najaar, als men stormen kon verwachten. Daarom werden uit de omgeving honderden dijkwerkers ingezet die ondergebracht werden in houten loodsen. Na de bedijking slibden de omliggende kreken binnen enkele jaren dicht. In de jonge polders werd vooral landbouw en veeteelt beoefend. De vruchtbare klei leende zich prima voor het verbouwen van graansoorten, vlas, meekrap, erwten en bonen. Bij een hoge stormvloed in 26 januari 1682 kon het water op de Kaai, altijd de meest kwetsbare plaats, met vloedplanken tijdig worden gekeerd, zodat Oude-Tonge gespaard bleef. 

Het dorp bestond oorspronkelijk slechts uit de Kaai, de Oostdijk, de Molendijk, de Voorstraat en de Kerkring. Aan de oostelijke en westelijke Achterweg stonden houten landbouwschuren. De eerste woningen in de Nieuwstraat, vrijwel zeker houten woningen, werden daar in de 16e eeuw gebouwd. Op 21 en 22 april 1647 woedde een grote dorpsbrand, waardoor ongeveer 150 huizen en schuren op de Molendijk en de Oostdijk en aan weerszijden van de Voorstraat in de as werden gelegd. Ook het gemeentehuis brandde af, zodat de meeste archieven van voor die datum verloren zijn gegaan.

Oude-Tonge nu
Oude-Tonge is tegenwoordig een gezellig en aantrekkelijk dorpje om te bezoeken. De kleine, rustieke, haven is ook zeer geliefd bij de vele watersporters rondom Goeree-Overflakkee. Via de diverse fietsroutes over het eiland, gebaseerd op het fietsknooppuntennetwerk, toert u door het dorp en kunt u genieten van de mooie omgeving.

Speciaal voor jou geselecteerd

Den Bommel

Den Bommel

Den Bommel